ZenoReal

Sóng Elliott của vàng khung h1 (cập nhật)

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng ( XAUUSD ) có thể đang hoàn thành dạng sóng Elliott Flat mở rộng ở khung thời gian 60 phút.
Sóng c thường bằng 1, 1.618 hoặc 2.618 sóng a.

Xem các post trước

Nhấn vào hình

_____________________________________

This is Gold Elliott Wave projection in 60 minutes timeframe.
Gold is running Flat correction (3-3-5) now.
Wave c often equal wave a or 1.618-2.618 wave a.
If abc correction is elongated flat, wave c ~ 3 wave a.
Bình luận: abc flat có thể đã hoàn thành
với a ~ c

Bình luận