NgocHaiPearlie

USD điều chỉnh nhẹ trước cuộc họp FOMC

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá Vàng tăng trở lại trong những ngày trước khi cuộc họp FOMC được công bố.
USD cũng có sự điều chỉnh giảm trước là giai đoạn NĐT chốt bớt các trạng thái giao dịch và đóng vị thế trước đó.
Trong khi đó các tâm lý lo ngại rủi ro trước tin đang khiến thị trường thận trọng hơn
Do vậy khả năng Vàng sẽ phục hồi tăng nhẹ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.