FAST-TRADING

GOLD TÍCH LUỸ MẪU TAM GIÁC CHO ĐỢT SÓNG BREAK

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, Gold đã vượt quả khỏi vùng tích luỹ 1912 - 1948, xác nhận cho xu hướng tăng trong ngắn hạn và khả năng sẽ có thể còn 1 đợt sóng tăng trong tối nay sẽ kết thúc đợt sóng Breakout này.

Nếu đánh theo nhãn sóng lớn (1-2-3-4-5) ta sẽ thấy đợt sóng Break này đã diễn ra được 4 sóng với sóng 4 đang được hình thành với dạng tam giác (Thường xuất hiện ở đợt cuối 1 đợt sóng). Với sóng 3 là sóng mở rộng (Các sóng nhỏ bên trong là I-II-III-IV-V).

Dự kiến trong chiều tối này, Gold sẽ hoàn thành đợt sóng breakout này quanh vùng 1964 - 1971 và sau đó sẽ có thể quay lại Retest vùng kháng cự đã vượt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.