Forex9999

SELL GOLD 1345 ; TP 1325; SL 1355 ( TP 200 pip; SL 100 pip)

Forex9999 Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold gặp cản cứng ở 1350
Gold chưa phá được xu hướng lên từ 1360 đi xuống
Vùng trung bình Gold được xác định tại 1325
Vùng fibo 38.2 đẹp để TP cho lệnh sell
Giao dịch đang hoạt động: đã vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.