Darius-Lee

SCALPING GOLD 03.03.2022

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược tham khảo ngày 03.03.2022:
Giao dịch phiên Á, thời gian 10:00 am (GMT+7)
Xu hướng chính của Gold (D1) vẫn là xu hướng tăng, không có tin tức làm giảm nhiệt đà tăng của vàng: Canh vào buy.
Xu hướng trên khung thời gian bé cùng pha với xu hướng lớn (M15): Quyết định vào lệnh buy trên khung thời gian này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.