DinhhongTrader

SELL vàng theo xu hướng chính- XAUUSD

DinhhongTrader Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên biểu đồ H4, Vàng đang thể hiện hành vi giá khá rõ ràng khi Test về đường trung bình giá EMA 89.

Bên cạnh đó, 2 đường EMA đang chuẩn bị cho việc hội tụ tại vùng giá 1782.

Vùng giá cũng đang tiếp cận vùng Fibo 38% ( với đỉnh 1729 và đáy 1614).

Chiến lược giao dịch:

Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1682 - 1684

Stop Loss : 1695

Take Profit 1 : 1674
Take Profit 2 : 1668
Take Profit 3 : 1660

Plan: Canh BUY XAUUSD vùng giá : 1663- 1665

Stop Loss : 1655

Take Profit 1 : 1672
Take Profit 2 : 1684
Take Profit 3 : 1700

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Bình luận:
Chiến lược +200pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.