DinhhongTrader

GOLD và sự nỗ lực có hạn- XAUUSD 12/10/2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
song song với sự sụt giảm của Vàng chỉ số Đôla lại có sự gia tăng chóng mặt.

Đã hoàn tất ngày tăng trưởng thứ 5 liền tục. Đô la đã làm cho các nhà phân tích phải cho rằng sẽ tiếp tục phá đỉnh mới.

Vàng vẫn đang tìm các cơ hội vươn lên trong các sơ hở của Đôla.

Trong thời gian giao giữa phiên Á và phiên Âu, Vàng chớp thời cơ tăng lêm vùng 1675.

Chiến lược giao dịch:

Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1682 - 1680

Stop Loss : 1695

Take Profit 1 : 1674
Take Profit 2 : 1668
Take Profit 3 : 1660

Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.