FAST-TRADING

GOLD tạo sóng 4 mẫu tam giác

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, VÀNG sau khi tích luỹ quanh vùng 1807 tạo cấu trúc sóng II thì đã tiếp tục hoàn thành sóng III và IV trong cấu trúc sóng 3 ngay trong đêm.

Nếu chúng ta quan sát cấu trúc thì VÀNG đã tạo được 3 sóng lớn và đang hình thành sóng 4 trong chiều nay với mẫu giả định là tam giác, khi mô hình tam giác xuất hiện thì có nghĩa rằng đợt tăng cuối trong hôm nay sẽ xảy ra trước khi có nhịp điều chỉnh.

Chính vì vậy chúng ta sẽ chờ giá breakout khỏi kênh A-C trong mẫu tam giác này và chờ giá test lại quanh mốc 1816-1817 và Buy tại đây với mục tiêu ngắn hạn quanh 1821 - 1827.

Dự kiến sau khi hoàn thành đủ cấu trúc 5 sóng thì GOLD sẽ quay đầu rơi mạnh theo cấu trúc sóng chéo tại khung H1 (Hình bên phải).

Có thể quản lý dừng lỗ lệnh Buy tại 1812.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.