FAST-TRADING

GOLD tích luỹ mô hình tam giác cho sóng tăng tiếp theo

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, GOLD tiếp tục có xu hướng tăng bức phá mạnh sau khi tích luỹ quanh vùng 1668, ban đầu chúng ta giả định giá sẽ có đợt điều chỉnh ngắn hạn trước khi tăng tiếp diễn nhưng vùng cầu 1668 sau khi quay trở về vào ngày 08 tháng 11 thì đã tiếp tục bật mạnh trong đêm và kéo dài đến vùng 1720 - 1724, hiện tại nếu chúng ta theo dõi xu huơ1ng chung thì sóng tăng vẫn đang thể hiện rất rõ và dự kiến sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Nếu xem xét cấu trúc sóng tích luỹ trong ngắn hạn thì ta có thể giả định mô hình tam giác đang tích luỹ đang xuất hiện tại vùng 170x, cho thấy sẽ còn 1 đợt tăng trong ngắn hạn.

Chúng ta sẽ chờ giá Breakout khỏi kênh giá nối điểm A và C trong mô hình này và bắt đầu chờ Buy quanh mốc 1705 - 1707 với mục tiêu ngắn hạn tại 1720 - 1724.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1698.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.