MrMin-Scalping

GOLD - Nhiều hy vọng giá tăng

Giá lên
MrMin-Scalping Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá đang cố gắng thoát ra khỏi kênh giá giảm dần, nhưng rõ ràng vàng đang ở trong vùng thanh khoản, giúp giá không xuống dưới mức 1930$ và làm vàng kẹt lại ở quanh vùng giá 1930$- 1935$.

Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự 1943$, thì thị trường sẽ bước vào giai đoạn phục hồi và củng cố giá. Tiềm năng phát triển đến 1954$ -1970$ sẽ được mở ra.

Tại thời điểm hợp nhất dưới mức hỗ trợ đang hình thành - một số tín hiệu cho khả năng bán nếu Vàng cứ duy trì vùng giá dưới 1935$, nhưng để lựa chọn Sell ngay, chúng ta vẫn cần chờ đợi thêm một vài tín hiệu từ thị trường để đảm bảo giao dịch hình thành và những cú False break

SELL XAUUSD zone 1952 - 1954

Stop Loss : 1960

Take Profit 1: 1947
Take Profit 2: 1942
Take Profit 3: 1935

SELL XAUUSD zone 1942 - 1944 (scalping)

Stop Loss : 1948

Take Profit 1: 1939
Take Profit 2: 1935
Take Profit 3: 1930

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Bình luận:
scalping 100pips hôm nay

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.