FAST-TRADING

GOLD tạo mô hình sóng kết thúc ABCDE

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi thoát ra khỏi mũi tam giác thì GOLD đã có cú sập mạnh trong đêm về quanh vùng 1688 - 1690.

Hiện tại nếu đánh nhãn sóng từ đợt giảm tại vùng 1713 thì chúng ta có thể giả định 5 sóng đã hoàn thành, ngoài ra, sóng cuối cùng hiện tại đang tích luỹ với dạng sóng chéo kết thúc, dạng sóng chéo này cho thấy khả năng trong phiên chiều tối nay sẽ có phiên phục hồi tương đối mạnh của VÀNG.

Trước mắt chúng ta sẽ theo dõi điểm e, khả năng giá vẫn sẽ còn tích luỹ thêm điểm e trước khi phục hồi, chúng ta có thể cân nhắc chờ Buy quanh vùng 1688 - 1690 khi giá hoàn thành điểm e, hoặc chờ Breakout khỏi vùng thì có thể cân nhắc Buy với mức mục tiêu quanh 1697 - 1700.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1688. v
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.