FAST-TRADING

GOLD đặt giả thuyết sóng điều chỉnh A-B-C

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, GOLD kết thúc ngày bật tăng mạnh trở lại đến vùng 1719 sau khi hoàn thành mô hình sóng chéo kết thúc tại 1683, hiện tại giá đang có xu hướng tích luỹ về mức cân bằng trước khi ra xu hướng mới.

Có thể đặt giả thuyết rằng hiện tại sóng đang có dạng điều chỉnh A-B-C với sóng A và B đã hình thành, dự kiến điểm C sẽ hình thành trong chiều tối nay. Chúng ta có thể xem xét vùng Buy quanh mức 1710 - 1713, là vùng giả định sẽ kết thúc sóng C với mục tiêu ngắn hạn tại 1717 - 1719.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1703.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.