DubaiSC

XAUUSD dự báo đường giá

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng kể từ khi tìm thấy hỗ trợ trở lại từ ngày 28.09.2022, nó đã ở trong một chu kỳ tăng giá. Kể từ đó, nó đã tạo ra các chuỗi tăng giá không hoàn chỉnh. Ở đây tại Dự báo sóng Elliott , chúng tôi sử dụng các chuỗi không hoàn chỉnh để giao dịch bên phải. Bằng cách này, chúng tôi tách các chuỗi có thể giao dịch rõ ràng khỏi các cấu trúc lộn xộn. Bằng cách đó, chúng tôi thực hiện các thiết lập giao dịch có xác suất cao nhất. Với việc USDX bị bán tháo kể từ mức cao nhất vào ngày 28.09.2022, Vàng phải tuân theo vì mọi người đều biết rằng chủ yếu là nó tương quan nghịch với nó.

Canh sell tại vùng giá 1943 1944
Stop loss: 1947
Take profit 1: 1932
Take profit 2:1925
Take profit 3: 1916

Canh Buy tại vùng giá 1912 1914
Stop loss 1909
Take profit 1: 1916
Take profit 2: 1925
Take profit 3: 1932
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.