dinhchien

XAUUSD - Kỳ vọng double TOP [TĂNG]

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Có tín hiệu phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ bởi Indicator khung H4.
- Mức stop loss khá lớn, cân nhắc kỹ khối lượng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.