FAST-TRADING

GOLD hoàn thành 5 cấu trúc sóng con tại vùng cung

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, sau khi giảm mạnh thủng vùng đáy 1825 - 1828 thì GOLD đã có phiên quay đầu tăng trở lại vào trong vùng tích luỹ cũ 1825 - 1844. Hiện tại xu hướng của GOLD vẫn chưa có sự định hình rõ ràng, vì vậy chúng ta sẽ tạm thời giao dịch theo xu hướng tích luỹ.

Nếu đánh nhãn sóng kể từ đợt đảo chiều thì VÀNG đã chạy được 5 sóng nhỏ, cho thấy khả năng quay đầu giảm trở lại là tương đối cao trong chiều tối nay.

Để giao dịch an toàn, chúng ta sẽ chờ giá breakout khỏi mốc 1837.69 cũng là vùng đáy sóng iv, nếu giá phá vùng này thì khả năng sẽ tiếp tục rơi về 1825 - 1828.

Có thể quản lý dừng lỗ sau khi giá breakout tại 1844.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.