Gold-Invest

Chiến lược giao dịch Vàng phiên Á và Âu ngày 22/03/2023

Gold-Invest Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng mở rộng xu hướng quay đầu từ ngưỡng kháng cự đã tồn tại 7 tháng theo hướng phá vỡ đường xu hướng tăng kéo dài hai tuần để thu hút các nhà đầu cơ giá xuống XAU/USD trước cuộc họp chính sách tiền tệ cực kỳ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Ngoài ra, làm cho xu hướng giảm giá sinh lợi hơn là sự thoái lui của đường Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), được đặt ở mức 14.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ báo Đường trung bình động Hội tụ và Phân kỳ (MACD) nhấp nháy các tín hiệu tăng giá và gợi ý có rất ít khoảng trống về phía nam, từ đó làm nổi bật đường DMA 50 khoảng $1883 dưới dạng hỗ trợ chính trong ngắn hạn.

Trong trường hợp giá Vàng phá vỡ mức hỗ trợ 50-DMA, thì mức 100-DMA xung quanh mức 1.830 đô la sẽ đóng vai trò là lớp bảo vệ cuối cùng của phe bò.

Mặt khác, đường hỗ trợ chuyển thành kháng cự từ ngày 09 tháng 3 hạn chế mức tăng ngay lập tức của XAU/USD ở khoảng $1983.

Theo đó, đường xu hướng tăng dần dài hạn, gần nhất là ngưỡng 2.000 đô la, sẽ được chú ý.

Nếu những người mua Vàng quản lý để giữ dây cương vượt qua mức 2.000 đô la, thì Mức mở rộng Fibonacci 61,8% (FE) của XAU/USD di chuyển trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, khoảng 2.018 đô la, có thể hoạt động như một bộ lọc bổ sung về phía bắc.

Nhìn chung, giá Vàng trêu người bán nhưng con đường về phía bắc có vẻ gập ghềnh.

DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1960 - 1965


Stop Loss : 1969
Take Profit 1 : 1955
Take Profit 2 : 1950
Take Profit 3 : 1945

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1940 - 1945

Stop Loss : 1934
Take Profit 1 : 1955
Take Profit 2 : 1960
Take Profit 3 : 1965

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại
Bình luận:
Đóng lợi nhuận +50 pips

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.