Samurai_FX_VN

3 kịch bản giá vàng cho tuần từ 20/09/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại có 3 phương án.
1. Sóng ABC đã điều chỉnh xong với 3 nhịp ABC theo mô hình sóng Zigzac.
2. Phương án điều chỉnh chưa xong. abc mới tạo ra chỉ là A trong ABC điều chỉnh.
3. Sóng điều chỉnh đi theo dạng sóng đẩy 5 nhịp, đã hoàn thành nhịp 3, đang hồi lên 4 để xuống 5.

Cả 3 phương án đều cho kết quả vàng sẽ tăng trong tuần tới.
Mục tiêu giá sẽ tùy thuộc vào từng phương án.
Chú ý.
Đây làgiao dịch ngược với xu hướng nên chúng ta chỉ giao dịch với Vol bằng 30-50% khối lượng định mức. và luôn luôn rời SL về entry khi giá đã đi 3-5 giá để đảm bảo an toàn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.