FAST-TRADING

Mô hình tam giác ABCDE hình thành

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng của VÀNG hiện tại đang bắt đầu xuất hiện rõ cấu trúc, nếu nhìn từ vùng đỉnh 2445 về vị trí hiện tại, chúng ta có thể giả định 1 cấu trúc lớn dạng ABC (Nhãn tím) với sóng C có cấu trúc sóng con đang hình thành sóng b (Nhãn đỏ).

Theo như mô hình sóng b đang thể hiện thì có thể thấy một mẫu tam giác ABCDE đang hình thành tại vùng 233x, với sóng E cũng có khả năng đã hoàn thành trong sáng nay tại kênh giá AC.

Thông thường, nếu như hoàn thành sóng (e), giá sẽ tiếp diễn xu hướng cũ, nghĩa là giảm theo sóng C lớn (Nhãn tím) và giảm về vùng 2283 - 2293. Anh em có thể lưu ý vùng Breakout tại 2326.7, nếu như thủng mốc này thì sẽ giảm trở lại về quanh khu vực 2283 - 2293 trong tuần này và tuần sau.

Trường hợp đảo chiều tại đây, giá bắt buộc phải phá khỏi đỉnh sóng (a) của mô hình tam giác này tại 2339.0.

Mục tiêu cho xu hướng giảm sẽ quanh 2283 - 2293
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.