FAST-TRADING

GOLD THOÁT KHỎI MÔ HÌNH SÓNG CHÉO, XU HƯỚNG TĂNG QUAY TRỞ LẠI???

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, sau khi tích lũy đi ngang bên dưới khu vực 2319 - 2327 thì GOLD đã có những dấu hiệu tăng trở lại sau khi thoát khỏi mô hình sóng chéo ABCDE mà chúng ta đã giả định trước đó,vì vậy khả năng xu hướng tăng quay lại là rất cao.

Mặc dù tin quan trọng thứ 6 tuần này mới ra nhưng GOLD đang phản ứng trước cho tin, vì vậy chúng ta sẽ bám theo xu hướng mới này. Nếu lấy nhãn sóng từ vùng 2319 đến mốc hiện tại thì có thể giả định tạm thời 5 sóng con đã kết thúc, chúng ta có thể chờ giá hiệu chỉnh về 50% con sóng này ở khu vực 2345 - 2350 và chờ tín hiệu Buy tại đây.

Mục tiêu dự kiến cho giao dịch này sẽ quanh 2368 2373.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.