FAST-TRADING

GOLD xác định xu hướng, tiếp tục bám theo cấu trúc sóng IV và V

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ


Kết thúc phiên thứ 6 cuối tuần, GOLD cuối cùng đã xác nhận xu hướng sau khoảng thời gian tích luỹ không rõ ràng, ở những bài viết trước, chúng ta chỉ có thể phán đoán xu hướng giảm sau khi VÀNG nhiều lần tạo cấu trúc đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước mà không thể nhận diện được rõ ràng cấu trúc sóng con, đến hiện tại thì giá đã thể hiện rõ ràng hơn sau cú giảm tối qua.

Hiện tại nếu đánh nhãn sóng kể từ vùng đỉnh 1844 thì GOLD đã chạy được 3 sóng lớn với sóng 3 là sóng mở rộng có 5 sóng nhỏ bên trong, bên trong sóng 3 hiện tại giá đang hoàn thành sóng IV và V khi sóng IV đang có dạng tam giác, dự kiến sẽ còn tiếp tục giảm trong phiên thứ 2 đầu tuần để hoàn thành sóng IV và V trước khi tạo sóng 4.

Nếu xem xét giao dịch, chúng ta có thể chờ giá breakout khỏi kênh giá nối A-C trong mẫu tam giác và chờ Sell quanh vùng 1810 - 1813 với mục tiêu ngắn hạn tại 1800 - 1805.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1825.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.