stevehoang

GOLD 14-18/12: Tôi bán cậu VÀNG rồi ông giáo ạ.. Cậu về nơi đâu?

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
383 lượt xem
9
Khung Daily: đã hình thành mô hình nến mạnh mẽ là Evening Star tại vùng Supply cứng và đang trên đà về vùng 1786

Khung H4 có thể đang hình thành mô hình vai đầu vai. Nếu qua được 1815 thì sẽ có đà để giảm về 1786. Nếu k qua được mốc giá trên thì khả năng vàng vẫn sẽ đi ngang cho đến khi FOMC họp vào t5 tuần này