stevehoang

GOLD 14-18/12: Tôi bán cậu VÀNG rồi ông giáo ạ.. Cậu về nơi đâu?

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung Daily: đã hình thành mô hình nến mạnh mẽ là Evening Star tại vùng Supply cứng và đang trên đà về vùng 1786

Khung H4 có thể đang hình thành mô hình vai đầu vai. Nếu qua được 1815 thì sẽ có đà để giảm về 1786. Nếu k qua được mốc giá trên thì khả năng vàng vẫn sẽ đi ngang cho đến khi FOMC họp vào t5 tuần này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.