stevehoang

GOLD 13/11: Chết vì CẬU ? Liệu CẬU có điên lần nữa ?

Giá xuống
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vùng quá BUY hợp lưu cùng với mô hình cờ giảm sẽ cho chúng ta 1 điểm vào lệnh rất đẹp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.