stevehoang

GOLD DÀI HẠN: Cậu đang quay trở lại ?

Giá lên
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
cây nến của tuần trước đã chạm vùng giá 1762 tại ngưỡng Fibo 50% sau đó rút râu tăng ngược trở lại tạo thành mô hình nến Fakey huyền thoại và đang trong đà tăng mạnh mẽ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.