GKFXPrimeVN

XAUUSD - 08/06/2018

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1294,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1294,50 với mục tiêu 1299,00 & 1300,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1294,50, có thể tới 1290,00 & 1287,50.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1294,50 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.