DatTong

XAUUSD, View Next week !

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
My view GOLD next week !
W1:
- Tendency: Strong downward
- Test trendline
- Double outside bearish
--> Waiting breakout trendline
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.