daututhongminh1

vàng đang test lên fibo 1

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
chú ý điểm sell xauusd đang chạm fibo 1 trên khung H1 và có thể sell
1825.7 sl 1830
tp 1815

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.