GKFXPrimeVN

XAUUSD - 19/06/2018

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1277,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1277,00 với mục tiêu 1286,00 & 1290,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1277,00, có thể tới 1273,00 & 1269,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.