PhamVanHocTrader

Gold Sw Biên Độ Rông

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lươc hiện tại đối với vàng tuần tới chúng ta tiếp tục canh buy với cặp tiền này

Chiến lược gold cho đầu tuần mới
Buy 1765
Sl 1750
Tp 1776
Tp 1787
Tp 1795
Sell mạnh quanh 1800-08 sl 1812
Tp 1790
Tp 1780
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.