FAST-TRADING

GOLD xem xét hoàn thành 5 sóng tại vùng hỗ trợ 166x

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp tục cho bài nhận định tối qua, GOLD sau khi hoàn thành sóng IV và V trong con sóng 3 mở rộng thì đã giảm về quanh mốc 1660 và đang tích luỹ quanh khu vực này trong ngày hôm nay.

Hiện tại xu hướng giảm của GOLD là vẫn còn và vẫn có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong phiên chiều tối, tuy nhiên nếu chúng ta đánh nhãn sóng thì khả năng cao 1 đợt sóng giảm trước đó đã có thể kết thúc, vì vậy xác suất sẽ có 1 đợt hồi phục vẫn khả thi trong giai đoạn này bởi vì giá đang tích luỹ quanh vùng hỗ trợ 166x và đang tích luỹ mẫu sóng 5 quanh đây.

Nếu như xem xét giao dịch an toàn thì chúng ta sẽ chờ Buy nếu như giá Breakout qua khỏi vùng đỉnh sóng 4 (1673.8), nếu như vùng này bị phá qua thì khả năng GOLD sẽ tiếp tục hồi phục đến vùng 1685 - 1689.

Lưu ý nên hạ volume vì khả năng sóng 5 vẫn còn tiếp diễn trong phiên tối vì chúng ta đang xem xét giao dịch nghịch xu hướng!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.