IACapital

Vàng sell nhẹ vào phiên cuối tuần

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
PTKT
Vàng đang trong vùng cầu quan trọng, lực mua đang giảm xuống cũng trong thời điểm cuối phiên tuần.
Khả năng cao giá sẽ có điều chỉnh giảm về vùng 1820
Vùng phản ứng giá hiện tại 1830
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.