DinhhongTrader

GOLD - Những chú Gấu sẽ ngăn cản đà Tăng trưởng

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng bất ngờ tăng mạnh mà vượt qua mốc 1700USD

Hiện tại Vàng đã tăng hơn 500PIPs trong 1 ngày

Cú điều chỉnh là thực sự cần thiết ở thời điểm này

Chỉ số đo lường sức mạnh ở các khung thời gian đều cho thấy rằng Vàng đã ở mốc quá mua

Chiến lược giao dich hiện tại

Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1715 - 1718

Stop Loss : 1728

Take Profit 1 : 1705
Take Profit 2 : 1695
Take Profit 3 : 1685

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.