FAST-TRADING

GOLD hiệu chỉnh sóng Zigzag

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, GOLD đóng cửa tiếp tục phục hồi tăng trở lại sau khi Retest về sát vùng 1710 - 1713. Hiện tại xu hướng tăng của CẬU vẫn đang rõ ràng và chúng ta sẽ tiếp tục trading theo xu hướng này.

Nếu xem xét cấu trúc sóng hiện tại sẽ thấy đợt sóng tăng trước đó được đánh nhãn là 1 đợt sóng nhỏ i-ii-iii-iv-v của sóng 1. Sóng 2 hiện tại đang được đặt giả thuyết sẽ có dạng A-B-C với vùng hiệu chỉnh dự kiến về 50% đợt sóng tăng trước đó. Vì vậy chúng ta có thể chờ Buy quanh vùng 1710 - 1714 và cũng là điểm kết thúc sóng C. Mục tiêu dự kiến 1734 - 1736.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1698.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.