DinhhongTrader

XAUUSD Giảm giá về quanh khu vực EMA 89

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng XAUUSD thăm dò xu hướng giảm hai ngày khi nó in mức tăng nhẹ khoảng $1762 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Sáu. Mặc dù vậy, kim loại quý vẫn đang trên đà ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong ba tuần.

Mức tăng mới nhất của vàng thỏi có thể được liên kết với sự phục hồi kỹ thuật trong bối cảnh lịch nhẹ và các vĩ mô chậm chạp. Cũng có khả năng ủng hộ giá Vàng có thể là những tiêu đề mới nhất gợi ý cứu trợ cho sinh viên Hoa Kỳ, cũng như dữ liệu hỗn hợp của ngày hôm trước.

Giá Vàng cần ít nhất 1 đợt giảm giá về khu vực EMA 89 để tiếp tục xu hướng Tăng của nó

Chiến lược giao dịch:

Mô hình vai đầu vai:
Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1773 - 1777

Stop Loss : 1787

Take Profit 1 : 1760
Take Profit 2 : 1750
Take Profit 3 : 1740


TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.