BestSC

Hoàn Thành - Kháng Cự - Xác Nhận - Bẫy

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Chúng tôi đã hoàn thành các mức mua khi tiệm cận 1818 và tôi sẽ nhắc lại xuất bản cũ ở bên dưới
- Kháng cự tại đường xu hướng (1) rất quan trọng, điểm giá là 1870
- Chỉ khi nào 1870 bị phá vỡ và xác nhận bằng 1875 chúng tôi sẽ tiếp tục mua
- Đừng để bẫy mua giết bạn khi nó chưa được xác nhận

Thậm chí khi 1870 đứng vững thì 1764 xuất hiện là điều rất bình thường

Goodluck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích :)
Tôi sẽ nhắc lại xuất bản trước

Nhà xuất bản, sáng lập Chuyensaugold.com
Group: www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Telegram: t.me/csg2019
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.