Money-Maximum

GOLD 25/9 - Một tuần chờ đợi phá nêm giá

Giá xuống
Money-Maximum Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang bị kẹt trong nêm giá khung D1 và đang chờ đợi phá qua.

Nhiều ý kiến cho rằng, một trong 2 vùng giá 1947$ hoặc 1905$ được break qua và H1 đóng nến trên vùng giá này, đều có thể làm thị trường thay đổi xu hướng chính của nó.

Tuần này, 2 vùng giá trên cao được lưu ý chính là 1935$ và 1947$.
Ngược lại, cản giá bên dưới lại cho vùng giá sâu hơn tại 1914$, 1900$ và 1880$.

Thứ 2 đầu tuần, plan giao dịch.

Canh bán quanh vùng 1932$ - 1935$.
Dừng lỗ tuyệt đối tại 1940$.
Mục tiêu mong đợi về 1915$.


Canh mua quanh vùng 1915$ - 1912$.
Dừng lỗ tuyệt đối tại 1909$.
Mục tiêu mong đợi về 1930$.


Các chiến lược khác sẽ cập nhật real-time. Hãy chú ý quản lý tốt tài khoản của bạn!
Bình luận:
Lựa chọn xu hướng scalping tại chiến lược mới vừa update
Giao dịch đang hoạt động:
Plan Scalping liên tục cập nhật

Giao dịch đang hoạt động:
+40pips cho tín hiệu bán 1927
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
SELL TP 1915 + 110pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.