Money-Maximum

GOLD - PMI kỳ vọng một cú rơi

Giá xuống
Money-Maximum Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng giao dịch không định hướng trước PMI toàn cầu của S&P.
Nhưng dựa theo các kỳ vọng của thị trường vào PMI. Vàng đang chờ đợi một cú rơi tiếp tục cho cuối tuần.
Hiện tại, Vàng giao dịch quanh mốc 1926$. Các Seller đang bắt đầu thực hiện các giao dịch SELL.
🔴 Trong tin PMI hôm nay, vùng Sell Lý tưởng sẽ nằm quanh 1931$ - 1933$.
🔵Vùng Buy scalping tại 1914$ - 1912$.
🔵Và vùng Buy chính đang chờ tại 1903$ - 1900$.
Tất cả chiến lược sử dụng stoploss 7 giá từ entry đầu tiên.

Chúc bạn giao dịch thuận lợi và quản lý vốn tốt cho tài khoản cá nhân!
Bình luận:
Giá vẫn đang kẹt tại vùng giá 1929$
Bình luận:
XAUUSD cố gắng kết thúc tuần với mốc 1925$. Tin PMI chọi nhau, thị trường đang chờ thêm các thông tin rõ ràng hơn cho tuần tới hay cú tơi từ FOMC
Giao dịch đang hoạt động:
Vàng chạm vùng 1929$ và tiếp tục rơi
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá rơi từ 1925$ theo plan 2 và đạt TP 1915 +100pips
Giao dịch đang hoạt động:
Plan BUY 1901 + 35pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.