Trongvinh-FA25

Elliott Wave Trading - Update XAU/USD - Sell On Rally

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAU tạm dừng đà tăng giá hiện tại, một nhịp điều chỉnh sẽ diễn ra để kiểm tra động lượng tăng giá của XAU có đủ sức để phá vỡ xu hướng giảm giá trước đó.
Vùng hỗ trợ đáng quan tâm 1,69x-1,71x, đây là vùng hợp lưu các yếu tốt hỗ trợ giá như MA52-D1, mây Kumo, vùng hỗ trợ giá cũ. Nếu vùng giá này duy trì được đó có thể là vùng kết thúc điều chỉnh của giá.
Các chiến lược short chỉ mang tính ngắn hạn, trong sóng điều chỉnh giá có thể di chuyển phức tạp nên các vị thế bán tốt được ưu tiên trong vùng giá 1,76x-1,78x

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.