FAST-TRADING

GOLD CÓ THỂ SCALPING QUANH VÙNG SIDEWAY

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, Gold đã có đợt hồi phục trở lại quay vào trong vùng sideway ngắn hạn 184x - 187x, tín hiệu này cho thấy khả năng tích luỹ đi ngang của Gold có thể sẽ vẫn còn diễn ra trong hôm nay.

Nếu đánh nhãn sóng của đợt sóng ngày hôm qua ta sẽ thấy rõ 5 sóng tăng đã chạy đủ và có khả năng sẽ quay trở về mốc 184x trong đêm nay nếu như có tín hiệu Breakout đường nối giữa sóng 2 và sóng 4.

Chúng ta có thể cân nhắc Sell ngắn hạn đến vùng 184x, tuy nhiên đang là giao dịch nghịch xu hướng nên cân nhắc hạ khối lượng giao dịch ở mức an toàn hoặc có thể đứng ngoài theo dõi chờ đợi xu hướng rõ ràng.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.