FAST-TRADING

GOLD còn một con sóng giảm nhỏ trong xu hướng không xác định

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong đêm qua, Mỹ đã công bố dữ liệu CPI y/y với con số là 4.9%, tiếp tục giảm so với mức lạm phát của tháng trước, với con số này, cho thấy nhiều khả năng trong thời gian tới FED sẽ nhiều sự bỏ ngõ cho việc giữ nguyên mức lãi suất ở 5.25% và duy trì trong suốt năm 2023.

Nếu chúng ta đánh nhãn sóng kể từ khi bật lên 204x sau tin và bị bán mạnh trở lại trong đêm qua thì GOLD đã hoàn thành được 3 sóng nhỏ, với sóng 3 đang chạy được gần hết 5 sóng nhỏ bên trong. Có thể giả định vùng kết thúc sóng nhỏ III sẽ quanh mốc 2019.

Nếu xem xét giao dịch thì chúng ta có thể chờ Sell quanh vùng 2024 - 2026 để ăn con sóng 4 và đặt mục tiêu ngắn hạn tại vùng 2010 - 2014. Cùng với đó, chúng ta có thể quản lý dừng lỗ tại 2032 (Đỉnh sóng II trong sóng 3).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.