PKTeam

Đà lên quá rõ rồi

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng dài hạn của em Vàng đi lên khá rõ.
Buy break out là lựa chọn tốt từ lúc này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.