tradafx

Hình thành vùng Sideway với XAUUSD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc tăng giá.
Giá sau khi hình thành mô hình tích lũy, và mô hình đảo chiều Vai Đầu Vai thì không có xác nhận tiếp tục tăng mà lại giảm xuống.
Tuy nhiên sau khi giá giảm về ngưỡng hỗ trợ 1810 thì giá tiếp tục tăng với động lực không mạnh.
Khả năng cao giá hình thành mô hình tích lũy mới là mẫu hình chữ nhật.
Tại đây có ngưỡng kháng cự 1820 và ngưỡng hỗ trợ 1810.
Với cấu trúc tăng thì chờ giá phá vỡ ngưỡng kháng cự 1820 và có retest cũng như xác nhận xu hướng tăng tại vùng này trước khi tiếp tục di chuyển.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng 1834.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.