Dự đoán và phân tích

Hình chữ nhật

Mô hình chữ nhật có thể được sử dụng để tìm điểm vào trong một xu hướng tiếp diễn. Mô hình này thường xuất hiện sau một biến động mạnh, khi giá đi ngang một thời gian giữa 2 ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, chạm vào mỗi ngưỡng ít nhất 2 lần. Mô hình chữ nhật giá lên có thể xuất hiện sau một xu hướng tăng, còn mô hình chữ nhật giá xuống có thể xuất hiện sau một xu hướng giá giảm. Mô hình đã hoàn thành khi giá phá vỡ theo hướng của xu hướng hiện tại, tại thời điểm đó nó có thể sẽ tiếp tục theo hướng này.

Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng có thể tìm kiếm thêm các tín hiệu xác nhận. Có 2 kỹ thuật phổ biến để xác định mức giá mục tiêu: độ cao của hình chữ nhật hoặc biên độ của pha trước đó kéo dài theo hướng phá vỡ mô hình. Một số nhà giao dịch sử dụng cả hai kỹ thuật và nhắm vào 2 mục tiêu. Các mức dừng lỗ phổ biến nằm tại trung điểm của hình chữ nhật hoặc ngay ngoài hình chữ nhật theo hướng ngược lại vùng phá vỡ. TradingView có một công cụ vẽ thông minh cho phép người dùng xác định một cách trực quan mô hình này trên biểu đồ.