PhamLocFx

Chờ bán Vàng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chờ đợi vùng bán 1549 , Dừng Lỗ tại 1559.
Giá sẽ xác nhận tín hiệu giảm nếu có nến đóng cửa phá mức giá 1522.
Risk:Reward tốt cho tín hiệu giao dịch này,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.