MrMin-Trading

XAUUSD - Dự đoán bão giá đến từ FOMC - 21/09/2022

MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Plan 1 : Canh BUY XAUUSD vùng giá : 1640 - 1637

Stop Loss : 1627

Take Profit 1 : 1650
Take Profit 2 : 1660
Take Profit 3 : 1670

Plan 2 : Canh Sell XAUUSD vùng giá : 1688 - 1690

Stop Loss : 1700

Take Profit 1 : 1682
Take Profit 2 : 1674
Take Profit 3 : 1665


Lưu ý: Cài TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Giao dịch đang hoạt động:
Sell Running +110pips 🚀
Giao dịch đang hoạt động:
Sell hit tp1 +130pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
SELL HIT FULL TP +230PIPS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.