OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD chờ Sell xuống trong ngày.
XAUUSD đầu ngày hôm nay có thể giá sẽ đi lên test lại vùng đỉnh cũ trước đó 1799 một lần nữa rồi đi xuống.
Với vàng trong ngày hôm nay các trader có thể chờ mua lên khi giá về entry 1780

Chiến lược giao dịch:
Buy Vàng 1780-1782
SL 1776
TP 1790,1798
------
Sell vàng 1800
SL 1806
TP 1775
Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.