Darius-Lee

SCALPING GOLD 25

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng tăng chính của vàng vẫn được bảo toàn, chưa có dấu hiệu đảo chiều trên khung thời gian lớn (daily).
Xu hướng trên khung h1 chưa được rõ ràng, hiện tại thị trường đang đi ngang.
Cân nhắc những vùng hỗ trợ bên dưới để mua lên.
Chiến lược tham khảo:
Entry: 1956.xx
TP: 1965.xx
SL: Cắt lỗ khi có dấu hiệu của xu hướng xuống trên khung h1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.