Darius-Lee

SCALPING GOLD 14.03.2022

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng vẫn nằm trong xu hướng tăng, các tin tức về chính trị cũng như dịch bệnh đang hỗ trợ tốt cho vàng. Chiến lược chính vẫn là canh thấp mua lên. Chiến lược Scalping trong ngày hôm nay.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.