Gold-Invest

Chiến lược và Dự Báo giao dịch Vàng 01/12/2022

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúc mừng chúng ta vì Lệnh Sell đã cắn lợi nhuận +140 pips theo chiến lược. Chiến lược tổng của chúng ta đa số là chính xác và rất chính xác. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi sai sót nhất là khi thị trường đang bị thao túng, vậy nên quản trị vốn là vũ khí duy nhất để có thể bảo vệ tài khoản của chúng ta, đừng vì tự tin mà đánh sai khối lượng giao dịch. Và tiếp theo chúng ta sẽ đón những tín hiệu khác

DỰ BÁO GIAO DỊCH CHIẾN LƯỢC:

CANH SELL XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1762 - 1765


Stop Loss : 1770
Take Profit 1 : 1750
Take Profit 2 : 1745
Take Profit 3 : 1740

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1737 - 1740

Stop Loss : 1730
Take Profit 1 : 1745
Take Profit 2 : 1750
Take Profit 3 : 1755

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.