Money-Maximum

GOLD - GDP và FED, thị trường đỏ còn tiếp diễn

Giá lên
Money-Maximum Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đang giao dịch trong biên độ hẹp dần giữ 1878$ và 1872.5$.

Trong tối nay, dữ liệu GBP và trễ hơn là dữ liệu FED sẽ công bố. Điều này đang gây sợ hãi lên toàn thị trường.

Vàng đang đi bất chấp các tin tức có lợi cho USD. Thuận theo xu hướng, chúng ta sẽ chờ các tín hiệu Sell đẹp.

1 - Nếu Vàng kiểm tra xong một lần nữa vùng giá 1873$ - 1870$, sau đó tăng trở lại, breakout khỏi biên giá 1879$ và giao dịch trên vùng này, có vẻ nhịp tăng nhẹ sẽ chờ đợi, cho chúng ta các entry Sell tại vùng 1884$ - 1887$.
Xa hơn, entry 1900$ - 1903$ để Sell mà phần lớn mọi Buyer khác mong chờ về bờ cũng đặt tại đây.

2 - Ngược lại, nếu Vàng giao dịch yếu ớt dưới vùng giá 1879$ này, và rơi khỏi vùng giá 1870$ - 1868$. Thì một điều tiêu cực hơn sẽ chờ đợi các Buyer sẽ là 1862$ - 1860$ trong thời gian ngắn, tại đây, thiết lập một lệnh scalping để BUY.
Bình luận:
plan Buy active 70pips

Bình luận:
Plan 2, tín hiệu Scalping BUY +35pips từ 1860$
Bình luận:
Tín hiệu Breakout 1970 FULL TP
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Plan 2, tín hiệu Scalping BUY +60pips từ 1860$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.