DatTong

XLMUSD, Stellar/ Dollar, H4, SHS pattern, giá giảm

Giá xuống
BINANCE:XLMUSD   Stellar / US Dollar (calculated by TradingView)
D1: H4, Xuất hiện mô hình vai đâu vai
--> Sell
Bình luận: Hiện tại, giá vẫn chưa phá resistance on Daily.
Chiến lược vẫn tiếp tục !
Bình luận: Giá đã phá vỡ đường liền cổ trong mô hình vai đầu vai và tiếp diễn mô hình !
Bình luận: Hiện tại, giá đang di chuyển đúng xu hướng như dự đoán
Bình luận: Giá vẫn tiếp tục đi đúng xu hướng đã dự đoán !
Bình luận:

Ý tưởng liên quan